Algemene Ledenvergadering

15 november | 20:00 – 21:00

Wat staat er op de agenda?

Op woensdag 15 november om 20:00 is de jaarlijkse ledenvergadering. Een mooi moment om andere leden te ontmoeten en met elkaar te bespreken wat we belangrijk vinden voor onze vereniging. Ben jij er ook bij? De agenda voor deze ALV is als volgt:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Jaarverslag seizoen 2022-2023
 4. Bestuurssamenstelling
  a. Sophie stelt zich kandidaat als secretaris
 5. Financiën
  a. Verlenen decharge jaarrekening 2022-2023
  b. Vaststellen begroting 2023-2024
 6. Benoeming leden kascontrolecommissie
 7. Beleid 2022-2025
 8. Aankondiging vernieuwen statuten
 9. Arbitragecommissie
 10. Rondvraag en sluiting

Heb je vragen over of aanvullingen op de agenda? Neem dan contact op met het bestuur.

Ben jij er ook bij? Meld je dan aan via onderstaand formulier.

Aanmelden

Meld je aan voor de algemene ledenvergadering door onderstaand formulier in te vullen.