Kennisbank

Antwoorden op veelgestelde vragen overzichtelijk op een rijtje.

Deze pagina bevat alle relevante informatie over de vereniging en over het volleyballen. Klik op één van de categorieën om het overzicht te filteren.

Mocht er informatie ontbreken, vul dan het contactformulier in onderaan deze pagina.

Leuk dat je lid wilt worden van VTC Woerden!

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Voor mini’s geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging door jeugdleden en seniorleden na 1 december blijft men contributie verschuldigd t/m 30 juni van het desbetreffende jaar. Bij opzegging na 1 juni blijft men contributie verschuldigd t/m 31 december van hetzelfde jaar. Dit bovenstaande behoudens bijzondere gevallen, een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Het afmelden van een lid kan door dit afmeldformulier in te vullen. Daarnaast is het fijn wanneer je het team informeert over jouw afmelding. Alleen het informeren van jouw trainer-coach is niet voldoende. Neem contact op met shirtbeheer@vtcwoerden.nl om ervoor te zorgen dat jouw shirt weer op de juiste plek wordt ingeleverd.

Geschillen tussen leden onderling of tussen leden en de vereniging kunnen worden voorgelegd aan de arbitragecommissie. De arbitragecommissie zal vervolgens onderzoek doen en vervolgens een bindende uitspraak doen. Als richtlijn voor de uitvoering van de taken van de arbitragecommissie geldt het “Reglement Arbitragecommissie”.

De arbitragecommissie bestaat uit drie leden. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt de samenstelling van de arbitragecommissie vastgesteld.

Volleybal is een dynamische teamsport waarbij twee teams van elk zes spelers strijden om punten te scoren door de bal over het net in het speelveld van de tegenstander te slaan. Hier zijn de basistechnieken die spelers in volleybal gebruiken:

 1. Serve (Opslag): Het startpunt van elk punt. De serveerder staat achter de achterlijn en slaat de bal over het net naar de tegenstander. Er zijn verschillende soorten services, waaronder de onderhandse serve, bovenhandse serve en de jumpserve.
 2. Pass (Passeertechniek): Ook wel de ‘receptie’ genoemd. Het doel van de pass is om de bal nauwkeurig naar de setter te sturen. Meestal wordt hierbij de onderhandse techniek gebruikt om de bal gecontroleerd te ontvangen.
 3. Set (Set-up): De set is de techniek waarbij de bal nauwkeurig wordt geplaatst voor een aanvaller om aan te vallen. De setter gebruikt meestal een bovenhandse techniek om de bal op een optimale hoogte en positie te brengen.
 4. Aanval: Ook wel de ‘smash’ genoemd. Een speler probeert de bal over het net te slaan om punten te scoren. De aanval kan vanuit verschillende posities en hoeken plaatsvinden, en er zijn verschillende soorten aanvallen.
 5. Blokkering: Bij het blokkeren proberen spelers aan het net de aanval van de tegenstander te stoppen door hun handen boven het net te plaatsen en de bal terug te sturen. Een goed blok kan zowel punten scoren als de verdediging van het eigen team versterken.
 6. Bovenhandse techniek:

  Stand: Begin met een gebogen houding, knieën lichtjes gebogen en voeten op schouderbreedte uit elkaar. Houd je gewicht gelijkmatig verdeeld.
  Handen samen: Plaats je handen tegen elkaar, vorm een soort kommetje met je vingers en duimen.
  Contact met de bal: Breng je handen omhoog en naar voren, zodat de bal je vingertoppen raakt. Gebruik je vingers om de bal te sturen en een gecontroleerde set-up te creëren.
  Follow-through: Zorg voor een soepele follow-through na het contact met de bal. Je handen moeten naar boven en naar buiten bewegen. Dit helpt de bal een nauwkeurige en stabiele baan te geven.

 7. Onderhandse techniek:

  Stand: Sta met je voeten op schouderbreedte uit elkaar en licht gebogen knieën. Houd je gewicht gelijkmatig verdeeld.
  Handen samen: Plaats je handen tegen elkaar met je vingers gespreid en duimen naar beneden gericht, vorm een soort platform met je onderarmen.
  Contact met de bal: Breng je handen naar voren en omhoog, zodat de bal het platform van je onderarmen raakt. Probeer de bal te raken met de middenzone van je onderarmen voor een gecontroleerde passeertechniek.
  Follow-through: Na het contact met de bal, laat je armen en handen verder bewegen in de richting van je doel. Dit helpt om de bal nauwkeurig te sturen en de kracht te beheersen.

Door deze basistechnieken te beheersen en ze effectief te combineren, kunnen volleybalspelers een krachtig en goed gecoördineerd team vormen.

Op de algemene vergadering van november 2022 zijn de beleidsspeerpunten voor de periode 2023-2025 vastgesteld.

De contributieregeling wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De laatste versie van de contributieregeling is te vinden op deze pagina.

In het huishoudelijk reglement (artikel 37) is vastgelegd dat alle leden, bezoekers en vrijwilligers zich dienen te houden aan de geldende gedragsregels. Deze gedragsregels zijn onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van de vereniging.

Het Huishoudelijk reglement bevat de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt binnen VTC Woerden, in aanvulling op de statuten van VTC en alle wettelijke regels.

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

(versie: 22 november 2011)

VTC Woerden hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we graag uitleggen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

(versie: 14 september 2019)

VTC Woerden heeft voor bepaalde taken en/of functies een vergoedingsregeling. De hoogte hiervan staat vastgelegd in onderstaand document:


(versie: 10 januari 2015)

VTC Woerden heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon. Je kunt bij haar terecht als je betrokken bent geweest of te maken hebt gehad met ongewenst gedrag of als dit nog steeds speelt.

Op deze pagina lees je meer over wat de vertrouwenscontactpersoon voor jou of voor iemand anders kan betekenen.

Ieder jaar organiseert VTC Woerden een aantal bijeenkomsten voor haar trainers. De data van deze bijeenkomsten worden over het algemeen via de nieuwsbrief en social media kanalen gecommuniceerd. Klik hieronder op het betreffende seizoen voor een beknopte samenvatting van de besproken onderwerpen.

Seizoen ’22/’23

Alle trainer-coaches, kaderleden en bestuursleden van VTC worden gevraagd om eens per 4 jaar een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overhandigen. Dit is één van manieren waarop we binnen VTC blijvend werken aan een veilige en plezierige sportomgeving voor alle leden.

Voor vrijwilligers van sportverenigingen is het aanvragen van een VOG gratis. Je ontvangt een mail wanneer we je (weer) willen vragen om een VOG te overhandigen. In de mail zit een uitnodiging voor het aanvragen. Je hebt hier alleen een DigiD voor nodig. Binnen 1 tot 3 weken krijg je vervolgens de VOG toegestuurd. VTC ontvangt geen bevestiging of kopie, we willen je dus vragen om zelf jouw VOG naar bestuur@vtcwoerden.nl te sturen.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor jouw werkzaamheden als vrijwilliger bij VTC.

Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van een VOG. Voor vrijwilligers die in aanmerking komen voor de vergoedingsregelingen VOG in de sport, worden de profielen ‘Informatie’  en ‘ Personen’ gebruikt.

Wat doen we met jouw VOG?

De documenten worden gearchiveerd in de administratie van VTC. Na 4 jaar wordt jouw VOG verwijderd en wordt je gevraagd om een nieuwe aan te leveren.

De ontwikkellijn van VTC Woerden is geschreven vanuit de behoefte om te komen een eerste aanzet voor een eenduidige aanpak van de volleybalopleiding binnen VTC Woerden. Alhoewel het doelstelling was om deze ontwikkellijn van mini tot senior te schrijven zijn we er in dit groeidocument niet in geslaagd dit voor alle niveaus te beschrijven. Het cool-move-volleybal dat zich richt op de leeftijd tot ongeveer 12 jaar is nog niet toegevoegd. Vanaf 12 jaar tot aan de senioren, zeg maar van de beginnende C-teams tot aan de recreanten zijn we daar wel in geslaagd.

In deze ontwikkellijn besteden we naast techniek ook aandacht aan de tactiek, de fysieke en de mentale aspecten. Zonder hierin uitputtend te zijn. Het doel is een richting te geven aan een ontwikkellijn zonder er een theoretische verhandeling van te maken.

Ontwikkellijn VTC Woerden

Het trainershandboek geeft de (startende) trainer houvast over de rol van de VTC-trainer op de verschillende momenten van het seizoen. In het trainershandboek vind je belangrijke informatie ter voorbereiding op een nieuw seizoen. Dit handboek draagt bij aan een goede voorbereiding.

https://vtcwoerden.nl/wp-content/uploads/2023/08/VTC-Woerden-Trainershandboek.pdf

Beste trainer/coach,
Wil jij meer inzichten en theorieën over effectief coachen? Bekijk dan deze set Coachkaarten. Coachen is niet alleen een vak voor mensen met ervaring en aanleg. Het gaat om effectief coachen. Jij voert als coach de benodigde acties uit die resulteren in  verandering. Maar ben jij wel effectief als coach? In deze set Coachkaarten vind je een aantal belangrijke inzichten en
theorieën rondom het proces van het ontwikkelen van de spelers en de teams. Pas ze toe en zoek de verdieping waar mogelijk met de aanwezige QR-codes!

Op deze pagina vind je de set kaarten.

Neem contact op

Een vraag of opmerking? Laat het ons weten en we nemen contact op.