Informatie voor trainer-coaches

Fijn dat je als trainer-coach actief bent binnen VTC! Op deze pagina vind je alle informatie die voor jou relevant kan zijn. Mis je nog iets of heb je een aanvullende vraag? Neem dan contact op met de TC van jouw afdeling.

Hier komt de inhoud van de toggle

Op de algemene vergadering van november 2022 zijn de beleidsspeerpunten voor de periode 2023-2025 vastgesteld.

Klik op onderstaande knop voor een beknopte samenvatting van de onderwerpen van de bijeenkomsten in seizoen ’22/’23

VTC Woerden heeft voor bepaalde taken en/of functies een vergoedingsregeling. De hoogte hiervan staat vastgelegd in onderstaand document:


(versie: 10 januari 2015)

Met elkaar zorgen we er voor dat iedereen met plezier bij VTC kan volleyballen of volleybal kan kijken. Als trainer-coach speel je hier een belangrijke rol in. Met alle trainer-coaches maken we daarom de volgende afspraken:

  • VOG; één keer per drie jaar vragen we je een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen. Je ontvangt hier apart bericht over.
  • Bijeenkomst Veilig Sportklimaat; Jaarlijks organiseren we voor alle vrijwilligers een bijeenkomst over Veilig Sportklimaat. Met elkaar spreken we af dat je hier minimaal één keer per drie jaar bij aanwezig bent.
  • Gedragscode; Voor alle leden en vrijwilligers geldt de gedragscode. Bekijk hier de gedragscode voor trainer-coaches.
  • E-learning; Met alle jeugdtrainers maken we de afspraak dat zij eenmalig de e-learning over didactiek en pedagogiek Andere trainers raden we deze e-learning van harte aan.

VTC Woerden heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon. Je kunt bij haar terecht als je betrokken bent geweest of te maken hebt gehad met ongewenst gedrag of als dit nog steeds speelt.

Op deze pagina lees je meer over wat de vertrouwenscontactpersoon voor jou of voor iemand anders kan betekenen.

Hier komt de inhoud van de toggle

Neem contact op

Een vraag of opmerking? Laat het ons weten en we nemen contact op.