Kennisbank

Antwoorden op veelgestelde vragen overzichtelijk op een rijtje.

Deze pagina bevat alle relevante informatie over de vereniging en over het volleyballen. Klik op één van de categorieën om het overzicht te filteren.

Mocht er informatie ontbreken, vul dan het contactformulier in onderaan deze pagina.

Leuk dat je lid wilt worden van VTC Woerden!

Op deze pagina vind je meer informatie over de verschillende mogelijkheden.

Voor mini’s geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging door jeugdleden en seniorleden na 1 december blijft men contributie verschuldigd t/m 30 juni van het desbetreffende jaar. Bij opzegging na 1 juni blijft men contributie verschuldigd t/m 31 december van hetzelfde jaar. Dit bovenstaande behoudens bijzondere gevallen, een en ander ter beoordeling van het Bestuur.

Het afmelden van een lid kan door dit afmeldformulier in te vullen. Daarnaast is het fijn wanneer je ook het team informeert over jouw afmelding. Alleen het informeren van jouw trainer-coach is niet voldoende.

Geschillen tussen leden onderling of tussen leden en de vereniging kunnen worden voorgelegd aan de arbitragecommissie. De arbitragecommissie zal vervolgens onderzoek doen en vervolgens een bindende uitspraak doen. Als richtlijn voor de uitvoering van de taken van de arbitragecommissie geldt het “Reglement Arbitragecommissie”.

De arbitragecommissie bestaat uit drie leden. Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt de samenstelling van de arbitragecommissie vastgesteld.

Hier komt de inhoud van de toggle

Op de algemene vergadering van november 2022 zijn de beleidsspeerpunten voor de periode 2023-2025 vastgesteld.

De contributieregeling wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering vastgesteld. De laatste versie van de contributieregeling is te vinden op deze pagina.

Download hier de contributieregeling (versie 1 oktober 2022)

In het huishoudelijk reglement (artikel 37) is vastgelegd dat alle begeleiders zich dienen te houden aan de geldende gedragsregels voor begeleiders.

Onder begeleiders wordt hierbij verstaan: iedere persoon die in welke functie dan ook binnen de vereniging betrokken is, zoals bijvoorbeeld trainers, coaches, scheidsrechters, kaderleden en bestuursleden.

Het Huishoudelijk reglement bevat de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt binnen VTC Woerden, in aanvulling op de statuten van VTC en alle wettelijke regels.

Het Huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Vergadering met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

(versie: 22 november 2011)

VTC Woerden hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we graag uitleggen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

(versie: 14 september 2019)

VTC Woerden heeft voor bepaalde taken en/of functies een vergoedingsregeling. De hoogte hiervan staat vastgelegd in onderstaand document:


(versie: 10 januari 2015)

VTC Woerden heeft een eigen vertrouwenscontactpersoon. Je kunt bij haar terecht als je betrokken bent geweest of te maken hebt gehad met ongewenst gedrag of als dit nog steeds speelt.

Op deze pagina lees je meer over wat de vertrouwenscontactpersoon voor jou of voor iemand anders kan betekenen.

Hier komt de inhoud van de toggle

Neem contact op

Een vraag of opmerking? Laat het ons weten en we nemen contact op.